Den senaste skörden leksaker instoppade i högtalare. Vi uppgraderar ju QLNs Signature modell, och ganska ofta hittar Rikard lite leksaker som blivit instoppade i basportsröret. Det kommer sluta skramla också. Ökat välljud där. (Men det tar vi inte betalt för).